Organization, Governance and Funding Partners

Board of Directors

EAO Corporation Board Members

 • Paul Ho (EAO, ex officio)

Corporation directors

 • Ue-Li Pen (ASIAA, Director)
 • Young Deuk Park (KASI, President)
 • Gongbo Zhao (NAOC Deputy Director General)
 • Kazuhiro Sekiguchi (NAOJ, Representative)
 • Wiphu Rujopakarn (NARIT, Deputy Director)

EAO corporation officers

President

 • Paul Ho (EAO observatory director general)

Vice Presidents

 • Shiang-Yu Wang (ASIAA Director)
 • Young Deuk Park (KASI President)
 • Gongbo Zhao (NAOC Deputy Director General)
 • Saku Tsuneta (Director General of NAOJ)

EAO secretary

 • Junichi Noumaru

EAO treasurer

 • TBC

EAO Observatory Board Members

 • ASIAA:    Shih-Ping Lai, Wei-Hao Wang, Sheng-Yuan Liu, Shiang-Yu Wang
 • KASI:       Jongsoo Kim, Hyung Mok Lee, Narae Hwang, Sukyoung Yi
 • CAMS:     Luis Ho (KIAA-PKU), Zhiqiang Shen, Gongbo Zhao, Wu Xuefeng
 • NAOJ:     Akitaka Asaga, Toru Nagao, Kazuhiro Sekiguchi, Saku Tsuneta
 • NARIT:   Wiphu Rujopakarn

JCMT Board Members

The JCMT Board is made up of at least one member from each EAO region and JCMT partner. An additional Board member represents the University of Hawaii.

 • ASIAA – Ming-Tang Chen
 • KASI – Jongsoo Kim
 • NAOJ – Kazuhiro Sekiguchi
 • CAMS – Yu Gao, Sheng-Cai Shi, Ming Zhu
 • McMaster University – Christine Wilson
 • STFC/JCMT UK & Ireland Universities – Stephen Eales, Walter Gear
 • UH – Len Cowie

EAO Funding Partners

The following are EAO institutional Partners:

The following are EAO associate partners:

The following are EAO observer institutions:

* CAMS consists of NAOC, PMO and SHAO, and NAOC is its legal representative

Comments are closed.